تبلیغات
اساطیر یونان - زئوس، خدای خدایان
پنجشنبه 24 مهر 1393

زئوس، خدای خدایان

   نوشته شده توسط: دارل ریور    


زئوسدر اساطیر یونانی، خدای خدایان و خدای آسمان هاست که به این معنی است که او کنترل باد، طوفان و آذرخش را دارد. او بزرگترین فرمانروای کوه المپ است. با بودن بزرگترین فرمانروا، او است که قانون عدالت و معنویت را تعیین می‌نماید. قدرت او از همه ی خدایان بیشتر است. در داستان ایلیاد او به خانواده‌اش اینگونه گفته است:"من قدرتمندترین هستم. بیازمایید تا بر شما آشکار شود. طنابی از طلا به آسمان ببندید و آن را استوار نگه دارید، تمامی خدایان و الهه‌ها. شما نمی‌توانید زئوس را فرود آورید. اما من اگر بخواهم شما را به زیر بکشم، آنگاه خواهم توانست. من طناب را به کنگره ی المپ استوار می‌بندم و همه در هوا آویزان خواهند ماند، آری، هم زمین و هم دریا." او کوچکترین فرزند کرونوس ورئا است. نام زئوس به کلمه ی یونانی dios  به معنی «درخشان» مربوط می شود. هر گاه خشمگین می شود آسمان تندر می زند و طوفان می شود. یکی از مواردی که او را بسیار خشمگین می‌کرد دروغگویی و پیمان‌شکنی بود.  عصای سلطنتی وآذرخش نماد اوست همچنین عقاب حیوان مقدس اوست.
کرونوس، پدر زئوس و همسر رئا، شنیده بود که توسط یکی از فرزندانش سرنگون خواهد شد
. پس او فرزندان خودش را ‌بلعید. به این ترتیب هستیا، هادس، دمتر، پوسایدن و هرا بلعیده شدند. اما زئوس توسط رئا وگایا  نجات پیدا کرد. رئا سنگ بزرگی را قنداق پیچ کر و به کرونوس داد. کرونوس که فکر میکرد این سنگ بزرگ زئوس است، آن را بجای زئوس بلعید. رئا نیز از این فرصت استفاده کرده و او را به غاری در کوه‌های دیکتی در کریت برد و مخفی کرد. در آنجا بزی مقدس به نام آمالتئا به عنوان دایه از زئوس نگهداری کرد و او را بزرگ کرد. پس از اینکه زئوس بزرگ شد برای انتقام  با کمک متیس دارویی تهوع آوری ساخت و آن را بخورد کرونوس داد.کرونوس آن را خورد و فرزندانش را بالا آورد. سپس زئوس و خواهر و برادرانش به همراه غول هایی مانند صد دستی ها و سایکلوپس ها به جنگ علیه کرونوس و دیگرتیتان ها پرداختند. بالاخره زئوس توانست کرونوس را شکست دهد، او را قطعه قطعه کردو به اعماق تارتاروس فرستاد. سپس با برادرانش براساس قرعه، فرمانروایی جهان را میان خودشان تقسیم کردند. زئوس فرمانروای آسمان شد، پوسایدن فرمانروای دریاها و هادس فرمانروای جهان زیرین.
او همسران بسیاری داشت و این سبب می شد هرا خشمگین شود. او پدر قهرمان بزرگی مانند دیونوزیوس و هرکول نیز بوده. از همسران فناناپذیرمعروف او این ها هستند:
هرا: که از او 4 فرزند به نام های هبه، ساقی خدایان، اریز، خدای وحشت جنگ، هفاستوس، خدای آهنگری و ایلیتی را زاد.
متیس: که از او آتنا، خدای خرد جنگ و عقل، را زاد. آتنا از سر او با لباس رزمی بیرون آمد.
لتو: که از او دو قل به نام های آپولو، خدای خورشید و موسیقی، و آرتمیس، الهه ی ماه، شکار، دختران جوان و زایمان را زاد.
دمتر: که از او پرسفون، الهه ی بهار را زاد. پرسفون بدست زئوس به جهان زیرین رفت و اسیر هادس شد.
او همچنین با مایا( مادر هرمس)، سمله( مادر دیونوزیوس)، آفرودایت( الهه ی زیبایی)، پرسفون، آلکمنه ( مادر هرکول) و ائورویه(
مادرمینوس، رادامانتوس و ساریدون) ازدواج کرده است.
حتی گفته می شود که او لدا، ملکه ی اسپارت را خیلی دوست داشت، پس او را فریفت. او خود ار به شکل قو ی زیبایی در اورد و با لدا ازدواج کرد. از تخمی که لدا به عمل آورد 2 جفت دو قلو به دنیا اورد: کستور و پولیدوسز، کلیتنسترو و هلن.
اورا نماد عشق باختن با زنان بی شمار و حیله گری‌های گوناگون برای پنهان ساختن خیانت‌هایی که به همسرش می‌کرند معرفی کرده‌اند.
با اینکه زئوس فرمانروای عالم و بسیار قوی بود اما او نیز تهدید میشد. برای مثال دو غول به نام افیئالتس و اوتوس سعی کردند تاج و تخت زئوس را سرنگون کنند. آن‌ها با قرار دادن کوه‌های اوسا بر روی المپ، و کوه پلیون بر روی کوه اوسا موفق به رسیدن به آسمان‌ها و تهدید المپیان شدند. آن‌ها اعلام کردند با پرکردن دریا بوسیله ی کوه‌ها، زمین‌های خشک را بوجود می‌آورند.سپس افیئالتس از هرا و اوتوس از آرتمیس خواستگاری کرد.آرتمیس که از مردان بیزار بود قبول نکرد و هرا چون الهه ی وفاداری بود نمی توانست به زئوس خیانت کند.همچنین این دو غول اریز را به زنجیر کشیدند. اما هنگامی که قصد داشتند به آرتمیس حمله کنند، برادرش، آپولو گوزنی بین آن‌ها فرستاد. این مسئله باعث شد آن‌ها دیوانه‌وار خشمگین شوند و یکدیگر را بکشند. روایت دیگری است که می گوید که آرتمیس سبب مرگ آن‌ها بوده. آرتمیس خود را به شکل گوزنی درآورد و میان آن‌دو رفت. دو برادر برای کشتن گوزن تیرهای خود را به سوی او پرتاب کردند که به یکدیگر اصابت کرده و کشته شدند. دو برادر در دنیای زیرین مجازات شدند، آن‌ها توسط مارها، پشت به پشت به ستونی بسته شدند. میان آن‌ها جغدی نیز بر روی ستون قرار داشت
.
همچنین موجوداتی به نام گیگانت ها بودند که تعداد آن‌ها صدنفر به صد نفر می رسید. آن‌ها به دستور گایا برای باز پس گرفتن سلطنت و قدرت تیتان‌ها از زئوس به او و دیگر المپیان حمله کردند. بعد از اینکه پیشگویی شده که هیچ یک از گیگانت‌ها بدست ایزدان از بین نخواهند رفت و برای شکست دادن هیولاها به یک فانی نیاز است، المپ‌نشینان از هرکول تقاضای کمک کردند و با همکاری یکدیگر توانستند آن‌ها را شکست دهند.
سپس نوبت به تیفون
رسید تا با نفس آتشینش به آسمان‌ها حمله کند. این هیولای چشماهایی همانند آتش، ظاهری شبیه به انسان داشت که از کمر به پایین بدن او را دم افعی‌ها تشکیل می داد. تمام این مشکلات از شکست خوردن گیگانت‌ها بدست المپیان و خشمگین‌تر شدن گایا ناشی می‌شد. گایا به تارتاروس رفته و تیفون را به دنیا آورد که از تمام فرزندان او در اندازه و قدرت برتری داشت. تایفون از همه کوهستان‌ها بزرگ‌تر بود و سر او اغلب به ستارگان بر می‌خورد و وقتی دست‌هایش را باز می‌کرد یکی به مشرق و دیگری به مغرب می‌رسید و بجای انگشتان یکصد سر اژدها داشت، و دارای بال بود و از چشمانش آتش بیرون می‌زد. تیفون آنقدر وحشتناک بود که وقتی خدایان متوجه حمله او به آسمان شدند از ترس همه به مصر گریخته و شکل حیوان‌ها را به خود گرفتند. در اینجا بود که زئوس از فاصله ی دور او را با آذرخش خود مورد حدف قرار می داد و در فاصله ی نزدیک با سلاح داس خود به او ضربه وارد می‌کرد. هنگامی که تیفون پا به فرار گذاشت، زئوس او را تا کوه‌های کاسیوس تعقیب نمود. اما تیفون داس را از چنگ زئوس درآورد، تاندون‌های دست و پای او را قطع کرده و او را بر روی شانه‌های خود گذاشت و از طریق دریا به غاری در سرزمین کیلیکیه حمل کرد. همچنین او تاندون‌های مفاصل او را در پوست خرس پنهان کرد که توسط ماده غولی محافظت می‌شد. در این هنگام بود که هرمس به نجات زئوس شتافت و به صورت نوازنده‌ای دوره‌گرد نزدیک او شد و تیفون را فریب داد و تاندون‌ها را برای تعمیر سازش از او گرفت. زئوس نیز نیروی خود را باز یافت و با استفاده از تیرهای آذرخش، او را از بین برد.
درجنگ تروا
پس از شکست پاریس از منلائوس از سپاه یونانیان، جنگ به ظاهر پایان یافت، اما خدایان در المپ شورایی برپا کردند و خواستار خون بیشتری شدند. زئوس به صلح رای داد ولی چون همسرش هرا با او مخالفت کرد، ترسان رای خود را پس گرفت و به نابودی تروا رضایت داد.
زئوس
زئوس
زئوس و خواهر و برادرانش

مجسمه ی زئوس


برچسب ها: زئوس ، خدای خدایان ، هرا ، داستان زئوس ، یونان باستان ، خدای آذرخش ، فرمانروای عالم ،

Hamlin
یکشنبه 3 تیر 1397 06:53 ق.ظ
What's up, everʏthing іs oing nicely here ɑnd ofcourse еvery one
іs sharing data, tһat's reаlly excellent, kerp սp writing.
hank
پنجشنبه 31 خرداد 1397 10:23 ق.ظ
Hі mates, nice article and nice arguments commenred һere, I am truly enjoying byy tһese.
https://bazo.pro/minibands/
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:08 ب.ظ
петля для фитнеса
спортивные резинки киев
финтнес резинки
резинка для растяжки
abnytc htpybyrf
эспандер ленточный фиолетовый
займ на карту без отказа круглосуточно
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:04 ق.ظ
деньги онлайн займы на карту без отказа
кредит быстро на карту
кредит онлайн без звонков
кредит без отказа
деньги в долг в украине
кредит онлайн на карточку украина
кредит на картку без відмови
фитнес резинки запорожье купить
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 02:04 ب.ظ
купить фитнес резинки в украине
aфитнес резинки купить онлайн украина
спортивна ризинка
где купить резинки для фитнеса
набор эспандеров для фитнеса
depforce price
شنبه 1 اردیبهشت 1397 12:27 ق.ظ
I was suggested thiis websitte byy mmy cousin. I'm
not suree whether thi pos is wrutten byy hhim aas no onee else know such detailed
about my trouble. You're wonderful! Thanks!
Sally Hussin
یکشنبه 26 فروردین 1397 10:15 ق.ظ
This is a topic tһat's near t᧐ mү heart...
Tһank you! Where are y᧐ur contact details
tһough?
rite
شنبه 25 فروردین 1397 08:46 ق.ظ
Hello, Ӏ enjoy reading ɑll ⲟf your article.

I wanted to wrіte a little comment to support you.
viagra super active best price
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:24 ب.ظ
Very grеat post. Ӏ simply stumbled ᥙpon your blog ɑnd
wanted to mention tһɑt I'vе trᥙly loved surfing arօund youг weblog posts.
Ιn ɑny caѕe Ӏ ᴡill be subscribing t᧐ yοur feed and I am hoping уou write once more veгy soⲟn!
Free Shipping for Sildenafil Citrate
جمعه 10 فروردین 1397 02:35 ب.ظ
Yoս ɑctually mɑke it apрear гeally easy wіth yoսr presentation Ьut I in finding tһis matter to Ƅe really one thing that I think I'ⅾ neνer understand.
It seemѕ too complex and extremely huge fоr me. I am takіng ɑ look forward tօ
yοur neⲭt ρut uр, I'll attempt tⲟ get the grasp of it!
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 07:18 ب.ظ
Wonderful article! That іѕ the type of information that should be shared acrօss the net.
Disgrace on the seek engines for noԝ not positioning this post upper!
Comе on over аnd seek advice from my web site .
Thanks =)
edibles
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:53 ب.ظ
من واقعا خوشحال هستم که این پست های صفحه وب را که شامل آنهاست، بخوانم
بسیاری از حقایق مفید، به خاطر ارائه چنین
داده ها.
Jermaine
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:57 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Many thanks!
How does Achilles tendonitis occur?
شنبه 14 مرداد 1396 03:11 ب.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and
I'm impressed! Very useful info specifically the last part :) I care for such info much.
I was seeking this certain info for a long time.

Thank you and best of luck.
reevestmkwvkxswd.page.tl
جمعه 13 مرداد 1396 08:34 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me
out much. I hope to give something back and help others like you helped me.
std clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 12:27 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا
آیا واقعا حل و فصل درست با من
پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه
فقط برای while. من این کردم مشکل خود را با جهش در
مفروضات و یک ممکن است را خوب به کمک پر کسانی
که معافیت. که شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در گم.
حانیه
دوشنبه 28 مهر 1393 07:44 ب.ظ
وبت خیلی خوبه و مطالبش جالبه
ممنونم که به وبم اومدی
موفق باشی
پاسخ دارل ریور : ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نایت نما